TEXTBRIDGE | Agenţie Literară
Proiecte

Angi Máté
ONCE UPON A TIME

Ilustraţii: Sarolta Szulyovszky
Editura Pozsonyi Pagony
Agenția Literară deține drepturile pentru publicarea poveștii în limba engleză.

Axel Hambræus
POVESTEA PRIMELOR DARURI DE CRĂCIUN

Ilustraţii: Ágnes Keszeg
Agenția Literară deține drepturile pentru publicarea poveștii în limba maghiară și română

Noémi Ferenczy
VÍZ, KERESZT, TŰZ

[APĂ, CRUCE, FOC]
(Povestiri pentru tineret despre primii martiri creștini)
Se pregătește și varianta în limba engleză a manuscrisului. Titlu de lucru: WATER, CROSS, FIRE.
Traducători: Erzsébet Daray și Duncan McAlister
Dr. Levente Horváth
ÁHÍTATOK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA

[MEDITAȚII BIBLICE PENTRU FIECARE ZI DIN AN]