TEXTBRIDGE | Irodalmi Ügynökség
Dr. Horváth Levente

horvath

Kolozsváron élő református lelkipásztor vagyok. Feleségemmel négy fiú és egy lány boldog szüleiként „Istenből élünk”.

Gyülekezeti lelkész voltam Marosvásárhelyen 5 évig, majd Istvánházán 2 évig. Pár évig a Kolozsvári Református Kollégium vallástanára, majd a Vallástanárképző Teológiai Kar előadó tanára, két évig az IKE első erdélyi titkára, a 90-es években a Koinónia Könyvkiadó alapítója és a Genéziusz Társaság diákmissziójának elindítója-szervezője voltam. 1993-ban diák-barátaimmal összefogva újraindítottuk (száz évvel a megalapítása után) Dr. Kecskeméthy Istvánnak az erdélyi ébredés atyjának lapját, a Kis Tükröt, amit valamikor egész Magyarországon terjesztettek.

1993 óta missziói lelkész vagyok: a Református Mentő Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány szenvedélybeteg- és alkoholfüggők missziójának vagyok a vezetője.

2007-ben néhány barátom támogatásával megalapítottam a Trans-Silvanus Intézetet azzal a céllal, hogy bibliaiskolaként működtessük, főleg „laikus” missziói, evangélizációs és diakóniai munkatársak szakmai és gyakorlati képzése érdekében.

2009-ben védtem meg Walesben a doktori disszertációm, amit az erdélyi református egyház 1895-1950 közötti missziófogalmának vizsgálatáról írtam.

Hobbiként irodalmat, teológiát, néha filozófiát olvasgatok.

A Textbridge Irodalmi Ügynökség által képviselt munkák

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT. Áhítatok vasárnapokra. (Magyarul kiadta: Koinónia, Kolozsvár, 2013)