TEXTBRIDGE | Fordítás és Szerkesztés
Fordítói és szerkesztői munkák

Vállalom különböző szövegeknek 

·  angolról -> magyarra,

·  németről -> magyarra,

·  románról -> magyarra, történő fordítását, illetve a fordítás megrendelését.


Vállalom különböző szövegeknek 

·  magyarról -> angolra,

·  magyarról -> németre,

·  magyarról -> románra, történő fordítását, illetve a fordítás megrendelését.


Vállalom magyar szövegek szerkesztését, felelősséget vállalok a szövegek helyességéért, a tartalomnak megfelelő logikus elrendezésért, a szövegek egységességéért.


Hivatalos fordítói jogosítvánnyal egyelőre nem rendelkezem. Az egyetemi diplomámom kívül a British Council TKT vizsgáján a Language and background to language learning and teaching modulból a legjobb (Band 4) besorolást értem el.

Eddigi munkák:

  • A Kolozsvári Állami Magyar Színház angol, román, francia nyelvű fordítói munkáinak a koordinálása.
  • Tim Keller: Hinni és kételkedni. Meggyőző érvek Isten mellett. [The Reason for God.] Előkészületben a Harmat és a Koinónia közös gondozásában.
  • Visky András: Alcoholics (színmű). 2010. (Az Alkoholisták magyarról angolra történő fordítása Ailisha O'Sullivannel együtt).
  • Visky András: Green Relief (színmű). 2010.(Magyarról angolra történő fordítás Ailisha O'Sullivannel együtt)
  • John Stott: Korunk égető kérdései. [Issues Facing Christians Today.] Budapest, 2009, Harmat.(9-16. fejezetek fordítása)
  • Zágoni Balázs: Kincses Képeskönyv. Kolozsvár. Kolozsvár, 2007, Koinónia-Projectograph. (Olvasószerkesztés).
  • Zágoni Balázs: Kincses Képeskönyv. Marosvásárhely. Kolozsvár, 2008, Koinónia-Projectograph. (Olvasószerkesztés).